Wij gebruiken cookies . Akkoord
earthworm-crawls-on-the-black-earth-on-the-farm-macro-shot_bj9vspm_l_thumbnail-full01
earthworm

Gebruiksaanwijzing

Het uitzetten van regenwormen is eenvoudig zelf te doen

 1. Meng de inhoud van deze verpakking.
 2. Verdeel de inhoud in ongeveer 30 hoopjes over 50m² grond waar de regenwormen uitgezet gaan worden.
  Graaf de regenwormen niet in maar zet ze altijd boven op de grond uit. De regenwormen zullen zelf de grond in kruipen (hiermee dus niet helpen).
 3. Als regenwormen uitgezet worden op droge, harde grond adviseren wij om de grond voor het uitzetten nat te maken Hierdoor zullen de regenwormen zich sneller en gemakkelijker in de bodem graven.
  Als regenwormen uitgezet worden om structuurproblemen te verhelpen is het beter om meer regenwormen bij elkaar uit te zetten en kan de inhoud van één pakket verdeeld worden in 5 tot 10 hoopjes per 50m².

Door veel regenwormen bij elkaar te plaatsen zal er snel het gewenste resultaat bereikt worden. Doordat de regenwormen de pas gegraven gangen van elkaar gebruiken zal dit gangenstelsel aangesmeerd worden met huidslijm en zal er een sterk gangenstelsel gebouwd worden.

Doordat er regenwormen uitgezet worden van verschillende soorten en eigenschappen zullen de regenwormen tot een diepte van mogelijk wel 3 meter actief zijn.

Houdbaarheid

Dit pakket kan 1 week bewaard worden op een koele, goed geventileerde plaats. Houd er altijd rekening mee dat er levende regenwormen in het pakket zitten. In de bovenrand van de binnendoos zitten gaatjes, dek deze niet af.

Aanbevolen doseringen

 • Regenwormen uitzetten om bodemleven te herstellen. Dosering: 10 tot 50 gram regenwormen per vierkante meter uitzetten is voldoende om een begin te maken aan het herstel of verbeteren van de grond. Het ideale regenwormen bestand is 150 gram per vierkante meter. Deze hoeveelheid kan bereikt worden doordat de regenwormen zich zullen gaan vermeerderen. Zo ontstaat er een evenwichtig bodemleven.
 • Regenwormen uitzetten in vaste, harde of erge natte grond.
  (na water overlast of slechte bodem) Dosering: 50 tot 250 gram regenwormen per vierkante meter. Hoe groter het probleem des te hoger de dosering. Let op: regenwormen nooit uitzetten in plassen met water. In het geval van extreme wateroverlast de regenwormen rondom de natste plekken uitzetten.
 • Regenwormen uitzetten na aanplant van bomen.
  Dosering: 500 gram tot 2,5 kg uitzetten tegen de stam van de nieuw geplante boom. De regenwormen zullen een gangenstelsel maken in de kluit en deze verbinden met de omliggende grond. Dit bevorderd een goede beworteling en een goede water- en lucht huishouding.
Sluiten